درباره ما

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. صفحه نمونه
  4. chevron_right
  5. درباره ما

شناخت بیشتر ما

ما عاشق کاری که می کنیم هستیم و ما با اشتیاق آن را انجام می دهیم!

ماشور و شوق داریم برای کارهای که انجام می دهیم، تا خدمات ما  ارائه شود

معرق کاشی یک هنر دلنشین و یک هنر بین المللی که از کشور ایتالیا شروع شده و به کشورهای دیگر رسیده از جمله ایران. کاشی معرق امروزهرچند با کاشی معرق اصیل تفاوتهای زیادی دارد ب همین دلیل ترجیح دادیم انرا هنر کاشی معرق بنامیم.

فهرست